Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- KONU İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.ubuntutradebot.net alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı ürün veya ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. MADDE 2- TARAFLAR 1.1 – ALICI www.ubuntutradebot.net adresinden alışveriş yapan müşteri. 1.2 – SATICI Ünvanı: Ubuntu Trade Bot MADDE 3- GENEL HÜKÜMLER 3.1 ALICI ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, ALICI/Tüketici adres, siparişi verilen ürüne/lere ait temel özellikler, ürünün/lerin vergiler dahil Türk lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak beyan ettiğini teyit etmiş olur. 3.2 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yeri